Bàn Trà – Bàn Sofa – Bàn Kim Cương – BS3

1.050.000